Kom in contact. Bel 06 - 48 42 38 32 voor een vrijblijvend gesprek.

Haal meer uit jezelf!
Haal meer uit de pubertijd!

Iedere puber is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Naarmate de pubertijd steeds meer in ontwikkeling gaat, krijgen pubers steeds meer hun eigen leven. Ze worden zelfstandiger en gaan meer hun eigen weg.

Soms kan die weg hobbelig worden of onverwachtse hoeken en zijpaden hebben. Dat hoort bij het leven en de ontwikkeling naar volwassenheid. Maar de bochten kunnen net iets te scherp zijn en de hobbels kunnen bergen worden. Dan kan het zijn dat je net een extra zetje in de goede richting nodig hebt.

De Puberbalie is een plek waar pubers en ouders welkom zijn om die richting te vinden, het probleem te verhelderen en hun verhaal kwijt te kunnen. Samen kijken we naar de mogelijkheden en kwaliteiten die je als puber hebt om meer uit je ontwikkeling te halen.

Over de Puberbalie

Heleen Huizenga Mijn naam is Heleen Huizenga. Ik help pubers die door omstandigheden niet genoeg uit hun puber-tijd halen.

Binnen mijn eigen praktijk als psychosociaal therapeut werk ik met ervaringsdeskundigheid, humor en warmte. Daarnaast heb ik na mijn opleiding ‘maatschappelijk werk’ een opleiding voor ‘integratieve kinder- en jeugdtherapie’ gedaan. Dit betekent dat ik verschillende methodes en interventies kan inzetten. Deze zijn toepasbaar op de oplossing of de hulpvraag.

Pubers die op jonge leeftijd vervelende dingen meemaken, lopen het risico het leven met minder vertrouwen en plezier aan te gaan, terwijl er een schat aan kwaliteiten verborgen ligt.

Mijn missie is om pubers (jongeren en kinderen) verder te helpen als er sprake is van:

  • Pestgedrag
  • Hooggevoeligheid
  • Rouw/echtscheiding
  • Sociale onhandigheid
  • Onzekerheid en angst
  • Identiteit (o.a. LHBT)
  • Studie/toekomst keuzes

Werkwijze:

Ik maak gebruik van mijn professionele expertise als psychosociaal therapeut en trainer. Mijn werkwijze is ervarings- en oplossingsgericht. Uit ervaring weet ik dat openheid en humor de sleutel is om een puber te bereiken. Pubers praten niet graag uit zichzelf. Dat hoeft ook niet altijd. Door dingen te doen en nare situaties te relativeren en te normaliseren, creëer je draagvlak voor jezelf.

Ik werk praktisch, want na het eerste gesprek maken we een plan dat realistisch is en haalbaar. Dit doen we samen met je ouders. Je komt niet bij De Puberbalie om te veranderen, maar juist om jezelf beter te leren kennen. De vaardigheden die je daar voor nodig hebt, komen dan samen in dat plan.

Voor de puber

Psychosociale therapie

Het kan zijn dat je best veel hebt meegemaakt en dan moet je ook nog die puberteit doorkomen. De Puberbalie geeft je de kans om op een ongedwongen manier je verhaal kwijt te kunnen. Samen kijken we naar jouw situatie en ervaringen. Van daaruit zoeken we naar je kwaliteiten en je sterke punten, zodat je ze ook kan gebruiken om meer uit jezelf te halen en meer vertrouwen te krijgen. Het gaat hier om gemiddeld vijf tot acht individuele bijeenkomsten, waarbij je psychosociale vaardigheden worden ontwikkeld.

Met psychosociale vaardigheden bedoel ik: hoe ga je om met de dingen die jou een vervelend gevoel of vervelende gedachten geven en invloed hebben op je dagelijks functioneren?

Training

We gaan samen actief en op een gezellige manier je kwaliteiten leren kennen. Het gaat om zes groepsbijeenkomsten. Hierbij worden jouw sociale vaardigheden ontwikkeld. Je leert de groep goed kennen. Je leert wat jouw kwaliteiten zijn. Ook leer je hoe je een ander duidelijk maakt dat jij erbij hoort en dat je respect verdient.

Ik gebruik hierbij mijn expertise die ik heb als sociale vaardighedentrainer (zoals Rots en Water). Dus kom in actie en doe mee!

Deze training kan onder andere worden ingezet rond de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Uiteraard zijn ook jongere kinderen van harte welkom bij De Puberbalie. Ik heb jarenlang met jongere kinderen gewerkt en stem dus gemakkelijk af op jongere kinderen. Het verschil zit in een speelsere aanpak en een kortere bijeenkomst. Daarnaast spelen de ouders een grotere rol.

Voor jong volwassenen/studenten
vanaf 18 jaar

Als je 18 bent of wordt, ben je nog steeds van harte welkom bij De Puberbalie. De werkwijze is hetzelfde, wellicht wat meer gericht op de toekomst, studiekeuze en levenskeuzes.

Voor ouders

Uiteraard kunnen ook ouders terecht om te praten over de opvoeding van hun puber. Het ouderschap wordt vaak onderschat en kent grenzen. Ouders willen het beste voor hun kind en de puberteit kan een hele stille of conflictueuze fase zijn tussen de ouders en het kind. Het valt gewoon niet mee als je voelt dat er iets niet klopt of als dat je weet dat je kind veel heeft meegemaakt. Als ouder voel je vaak haarfijn aan wat er aan de hand is met je kind.

Dat is ook het uitgangspunt van mijn werkwijze met ouders. Niemand kent uw kind zo goed als u. Ik denk graag met u mee om uw eigen kwaliteiten en vaardigheden als ouder uit te vergroten. Ik denk graag met u mee om uw kind verder te helpen.

Als uw kind deelneemt aan De Puberbalie, gaat hier altijd een vrijblijvende kennismaking aan vooraf. Tussentijds houd ik u per mail op de hoogte. Na circa vijf tot acht gesprekken ronden we gezamenlijk af.

Mocht u behoefte hebben aan een tussentijds gesprek, dan kan dit op aanvraag.

Voor professionals

Voor jeugdzorginstellingen, onderwijsinstellingen of individuele professionals ben ik beschikbaar om mijn expertise en ervaringsdeskundigheid in te zetten, daar waar er puberzorgvragen of extra handen nodig zijn.

Daarnaast kan De Puberbalie ook jeugdigen, die op de wachtlijst staan voor jeugdhulp, tijdelijk psychosociale therapie bieden of nazorg, als er toch nog wat aandacht nodig is na een traject.

Overige activiteiten

De Puberbalie trekt graag op met anderen, die als doel hebben om meer uit zichzelf en een ander te halen. Dat betekent dat ik ook regelmatig zal deelnemen aan gezamenlijke projecten.

Zakelijk:

De Puberbalie is aangesloten bij de NVPA en lid van het RBCZ. Dit houdt in dat bij aanvullende verzekeringen de kosten (deels) worden vergoedt. Dus check uw verzekering goed. Ook kunt u als ouder gebruik maken van het kindgebonden budget.

Mocht er geen sprake zijn van een aanvullende verzekering, kunt u de tarievenlijst hanteren (tip: om 1x per twee weken af te spreken). Mochten de bijeenkomsten voor een langere periode zijn, vaker dan acht bijeenkomsten, is het ook mogelijk andere afspraken te maken. De ouders of de jongere bepalen het aantal bijeenkomsten. Hier is De Puberbalie flexibel in. Het is wel aan te raden minimaal vijf bijeenkomsten bij te wonen.

Voor studenten hanteert De Puberbalie het eerste tarief in verhouding tot de gezinsinkomensgrens. Voor organisaties hanteert De Puberbalie een uurtarief op afspraak.

Kosten:

Tarief met vergoeding: € 75,00


Tarieven zonder vergoeding in verhouding tot gezinsinkomensgrens:

€ 0 tot 1500,00 €50,00 per 45 minuten met minimale verslaglegging
€ 1500,00 tot € 2200,00 €60,00 per 50 minuten incl. verslaglegging
€ 2200,00 tot € 5000,00 €75,00 per 60 minuten incl. verslaglegging

Afspraken met het tarief tot €50, vinden plaats in de ochtend, u zult dit evt. moeten overleggen met school.

Voorwaarden

Facturen worden meteen na de bijeenkomst per mail verstuurd. Betalingen dienen meteen na de bijeenkomst te worden voldaan. U kunt met uw pinpas betalen. De betaling kan ook via Tikkie of Ideal.
Voorkom administratiekosten door binnen een week na facturering te betalen. Tevens bevestigt de betaling de volgende afspraak. Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden wel gefactureerd.

AGB-code HA Huizenga: 94106342
AGB-code Puberbalie: 94065104
RBCZ- licentienummer:190719R
De Puberbalie is aangesloten bij de geschillencommissie SCAG


NVPARBCZ

Contact